TỔNG HỢP CÁC LOẠI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Thứ bảy - 08/05/2021 21:11
Học bổng chào đón tân sinh viên
Học bổng chào đón tân sinh viên
TỔNG HỢP CÁC LOẠI HỌC BỔNG
STT Họ & Tên Khóa học Tên học bổng Thông tin về học bổng  
Đối tượng Tiêu chí Thời gian Trị giá  
1 Hà Thị Ánh Tuyết K65 Việt Nam học Kumbo Asiana Sinh viên năm nhất, chính quy -Sinh viên đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia 2020 và có hoàn cảnh khó khăn 10/2020 2.150.000  
2 Phạm Quang Vũ K63 Việt Nam học ToTo - Là sinh viên hệ chính quy chưa nhận học bổng từ các đơn vị, tổ chức, cá
nhân khác và của Công ty TNHH TOTO.
- Sinh viên có điểm trung bình học tập của kỳ 1 năm học 2018-2019 đạt từ 2.8 trở lên, điểm rèn luyện từ khá trở lên.
- Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội như: Tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi …;
Các hoạt động Đoàn, Hội thanh niên; Tình nguyện viên cho các dự án phi chính phủ.
09/2019 5.000.000  
3 Trần Thị Kim Liên K63 Việt Nam học Ecopark hoàn cảnh khó khăn   t6/2020 1.000.000  
4 Phạm Văn Thái K63 Việt Nam học KT   Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại
tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019 - 2020;
- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2019-2020.
  5.000.000  
5 Phạm Văn Thái. K63 Việt Nam học Vừ A Dính Dân tộc thiểu số     1.000.000  
6 Vương Thị Mạ k63 Việt Nam học Kumho Asian sinh viên hệ chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngoài ngân sách nào trừ học bổng Kumho Asian sinh viên có điểm trung bình không dưới 2.8 mỗi kỳ. Dưới 2.8 lần 1 được phép viết đơn xin cấp lại, lần 2 bị cắt hoàn toàn học bổng. Từ Tháng 12/2018- nay 2.000.000  
7 Nguyễn Thị Hồng Phương K63 Việt Nam học Ngân sách Là sinh viên chính quy, nhận học bổng ngân sách Sinh viên có điểm trung bình trên 3.2. Không có học phần nào dưới B.Điểm rèn luyện trên 80. T5/2019 4.300.000  
8 Đỗ Hà Ánh Nguyệt K63 Việt Nam học Vừ A Dính     t3/2019 1.000.000  
9 Trần Văn Đạo K62 Việt Nam học Pony Chung - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác - Kết quả học tập xét từ cao xuống (tối thiểu 3.2), thành tích hoạt động, ngoại ngữ tháng 11/2019 14.300.000 đ  
Đào Minh Quang Sinh viên năm nhất Thủ khoa đầu vào tháng 9/2017 2.000.000  
Đào Minh Quang Sinh viên chính quy Thành tích học tập tốt, hoạt động tích cực tháng 4/2021 5.000.000  
10 Lưu Thị Thảo Linh K62 Việt Nam học AEON - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác - Kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động tháng 2/2020 7.000.000 đ  
11 Thân Thị Thu Hà K62 Việt Nam học Danko - Sinh viên chính quy, hoàn cảnh khó khăn, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác Điểm trên 3.2 tháng 10/2019 5.000.000  
12 Đặng Minh Tốt K62 Việt Nam học BIDV - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác Điểm tbt học kỳ trên 3.2, đrl loại tốt trở lên tháng 2/2018 2.000.000  
13 Nguyễn Thị Trang K62 Việt Nam học BIDV - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác Điểm tbt học kỳ trên 3.2, đrl loại tốt trở lên tháng 4/2019 2.000.000  
14 Lương Thị Thoan K62 Việt Nam học AEON - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác - Kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động tháng 2/2020 7.000.000 đ  
15 Nguyễn Thị Trinh K64 Việt Nam học Shinnyo-en - Sinh viên QH 2019 chính quy
- Sinh viên chưa nhận hoặc không trong thời gian xem xét các loại học bổng
ngoài ngân sách trong năm học 2019 - 2020.
- Là sinh viên khóa QH-2019 có điểm thi tuyển sinh đại học cao.
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc là sinh viên thuộc các đối tượng
chính sách theo quy định của Nhà nước.
2019-2020 300 USD/sinh viên/năm học.  
16 Vũ Thị Phương Lý K64 Việt Nam học Danko Sinh viên - Là sinh viên hệ chính quy.
- Sinh viên có điểm trung bình học tập của kỳ II năm học 2018-2019 đạt từ 2.8 trở lên, điểm rèn luyện từ khá trở lên.
- Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội như: Tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi …; Các hoạt động Đoàn, Hội thanh niên; Tình nguyện viên cho các dự án phi chính phủ.
T9/2019 5.000.000  
17 Trịnh Thị Anh Linh K64 Việt Nam học BIDV - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị.
- Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2017 - 2020.
- Trong năm học 2018 - 2019, sinh viên không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào.
- Có điểm trung bình chung học tập năm học 2018 – 2019 từ 3.20 trở lên.
- Có kết quả rèn luyện năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên.
Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 2.000.000  
18     Ecopark Sinh viên Sinh viên có ý thức học tập và rèn luyện tốt, gặp khó khăn do tác động của Dịch Covid-19. Tháng 5 /2020 1.000.000  
19 Lê Thị Thủy K63 Việt Nam học BIDV - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị.
- Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019
- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ 3.40 trở lên
- Có kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên.
Tháng 04/2019 2.000.000  
BIDV - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị.
- Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019
- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm trung bình chung học tập năm học 2018 - 2019 từ 3.20 trở lên
- Có kết quả rèn luyện năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên.
Tháng 09/2020 2.000.000  
Đào Minh Quang - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị.
- Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019
- Sinh viên đạt kết quả học tập cao nhất, tích cực tham gia hoạt động. Tháng 04/2021 5.000.000  
20 Nguyễn Thị Phương Thảo K63 Việt Nam học BIDV - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị.
- Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019
- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm trung bình chung học tập năm học 2018 - 2019 từ 3.20 trở lên
- Có kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên.
Tháng 09/2020 2.000.000  
21 Đinh Hoàng Kim Ngân K63 Việt Nam học Ngân sách - Là sinh viên chính quy, nhận học bổng ngân sách Sinh viên có điểm trung bình trên 3.2. Không có học phần nào dưới B.Điểm rèn luyện trên 80. 2020    
BIDV - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác Điểm TBT học kỳ trên 3.2, ĐRL loại tốt trở lên 9/2020    
22 Nguyễn Thị Dung K63 Việt Nam học Ngân sách Là sinh viên chính quy, nhận học bổng ngân sách Sinh viên có điểm trung bình trên 3.2. Không có học phần nào dưới B. Điểm rèn luyện trên 80 T12/2019 4.450.000  
BIDV Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm rèn luyện loại tốt trở lên T9/2020 2.000.000  
23 Phùng Thị Yến Hoa K63 Việt Nam học Shinnyo-en - Sinh viên QH 2018 chính quy
- Sinh viên chưa nhận hoặc không trong thời gian xem xét các loại học bổng ngoài ngân sách trong năm học 2019 - 2020.
- Là sinh viên có kết quả học tập khá trở lên, điểm rèn luyện loại tốt.
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc là sinh viên thuộc các đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước
2018-2020 300USD/ năm  
24 Ma Thị Thương K63 Việt Nam học Hessen - Là sinh viên chính quy đang học tại trường.
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn,...
- Kết quả học tập học kì I năm học 2019 - 2020 đạt từ 7.5 trở lên
- Hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác
- Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác
- Tham gia các hoạt động xã hội
T6/2020 216EURO  
 Tags: VSL

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay186
  • Tháng hiện tại13,750
  • Tổng lượt truy cập622,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây