Danh mục tư liệu phòng tư liệu Khoa Việt Nam học và tiếng Việt

Thứ ba - 19/01/2021 00:29
unnamed (1)
unnamed (1)

Danh mục tư liệu phòng tư liệu Khoa Việt Nam học và tiếng Việt

Danh mục tư liệu phòng tư liệu Khoa Việt Nam học và tiếng Việt
NGÀY THÁNG MÃ SỐ TÊN TÁC GiẢ TÊN SÁCH  NƠI XB NHÀ XUẤT BẢN NĂM XB S.TRANG S.BẢN  
08/05/2011 0001 Nguyễn Tấn Long Việt Nam thi nhân tiền chiến Hà Nội Văn học 2000 1686 1  
  0002 Nhiều tác giả văn xuôi lãng mạn VN (tập 1) Hà Nội Khoa học xã hội 1998 1200 1  
  0003 Nhiều tác giả văn xuôi lãng mạn VN (tập 2) Hà Nội Khoa học xã hội 1998 1376 1  
  0004 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt (q1) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 265 1  
  0005 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt (q2) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 283 1  
  0006 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt (q3) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 199 1  
  0007 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt (q4) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 255 1  
  0008 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian ngườ Việt (q5) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 270 1  
  0009 Nguyễn Vinh Phúc Thủ đô ngàn năm tuổi nơi hội tụ và lan tỏa Văn hóa Việt Hà Nội Thời đại 2010 327 1  
  0010 Lý Khắc Cung Hà Nội – văn hóa và phong tục Hà Nội Thời đại 2010 518 1  
  0011 Quốc Văn 36 món ngon Hà Nội Hà Nội Thanh niên 2010 191 1  
  0012 Hoàng Khôi 36 vị thần Thăng Long Hà Nội Hà Nội Thanh niên 2010 247 1  
  0013 Quốc Văn 36 danh thắng Hà Nội Hà Nội Thanh niên 2010 155 1  
  0014 Quốc Văn 36 đình, đền, chùa Hà Nội Hà Nội Thanh niên 2010 123 1  
  0015 Trần Quốc Vượng Văn hóa Hà Nội, tìm tòi và suy ngẫm Hà Nội Quân đội nhân dân 2010 241 1  
  0016 Nhiều tác giả Truyện Kiều- những lời bình Hà Nội văn hóa thông tin 2008 623 1  
  0017 Cao Minh Tìm hiểu lịch sử VN và tuyên ngôn của các vĩ nhân Hà Nội Thanh niên 2010 319 1  
  0018 Vũ Thị Thu Hương Ca dao VN và những lời bình Hà Nội văn hóa thông tin 2009 343 1  
  0019 Phan Trọng Luận (Cb) Phương pháp dạy học văn Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2008 415 1  
  0020,21 Trần Đức Thanh Nhập môn Khoa học du lịch Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2008 216 2  
  0022,23 Hà Văn Tấn Một số vấn đề lý luận sử học Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2008 391 2  
  0024,25 Trần Trí Dõi Giáo trình lịch sử tiếng Việt Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2007 271 2  
  0026,27 Nguyễn Phạm Hùng Văn học Việt Nam (thế kỷ 10 – thế kỷ 20) Hà Nội ĐH Quốc gia HN 1999 285 2  
  0028,29 Nguyễn Thiện Giáp Dụng học Việt ngữ Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2009 235 2  
  0030,31 Nguyễn Thiện Giáp Những lĩnh vực ứng dụng của Việt ngữ học Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2008 300 2 -1
  0032,33 Nguyễn Thiện Giáp Giáo trình ngôn ngữ học Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2008 523 2 -1
  0034 Quỳnh Cư Nguyên phi Ỷ Lan Hà Nội Thanh niên 2007 247 1  
  0035 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q1) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 142 1  
  0036 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q2) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 249 1  
  0037 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q3) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 147 1  
  0038 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q4) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 226 1  
  0039 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q5) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 218 1  
  0040 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q6) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 351 1  
  0041 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q7) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 126 1  
  0042 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q8) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 249 1  
  0043 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Ca dao (q9) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 232 1  
  0044 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Tục ngữ (q1) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 214 1  
  0045 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Tục ngữ (q2) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 206 1  
  0046 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Tục ngữ (q3) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 282 1  
  0047 Viện NC Văn hóa Tinh hoa văn học dân gian người Việt-Tục ngữ (q4) Hà Nội Khoa học xã hội 2009 294 1  
  0048 Trịnh Sâm Đi tìm bản sắc tiếng Việt tp.HCM Trẻ 2011 231 1  
  0049 GS.TS Nguyễn Đức Tồn Đặc trưng văn hóa-dân tộc của ngôn ngữ và tư duy Hà Nội Từ điển Bách Khoa 2010 635 1  
  0050 Trung tâm TT Du lịch Non nước Việt Nam Hà Nội Lao động – xã hội 2010 754 1  
  0051 Đào Duy Anh Việt Nam văn hóa sử cương Hà Nội Thời đại 2010 390 1  
  0052 Quảng Văn Non nước Hà Nội Hà Nội Hà Nội 2009 309 1  
  0053 Bùi Thị Hải Yến Tuyến điểm du lịch Việt Nam Hà Nội Giáo dục VN 2010 431 1  
  0054 Hà Nguyễn – Phùng Nguyên 500 câu hỏi – đáp lịch sử văn hóa Việt Nam Hà Nội Thông tấn 2010 466 1  
  0055 Viện Thông tin KHXH Hà Nội qua những tấm ảnh xưa Hà Nội văn hóa thông tin 2011 232 1  
  0056 Trần Thanh Phương, Phan Thu Hương Chân dung và bút tích nhà văn VN – tập 1 Hà Nội Giáo dục VN 2008 516 1  
  0057 Lê Thông Việt Nam các tỉnh và thành phố Hà Nội Giáo dục VN 2010 1092 1  
  0058 Phạm Đức Dương Việt Nam – Đông Nam Á “ngôn ngữ và văn hóa” Hà Nội Giáo dục VN 2007 959 1  
  0059 Robert J.Marzano Quản lý hiệu quả lớp học Hà Nội Giáo dục VN 2011 194 1  
  0060 Robert J.Marzano Nghệ thuật và khoa học dạy học Hà Nội Giáo dục VN 2011 239 1  
  0061 Giselle O.Martin-kniep Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi Hà Nội Giáo dục VN 2011 199 1  
  0062 James H. Stronge Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả Hà Nội Giáo dục VN 2011 211 1  
  0063 Nguyễn Như Ý Từ điển địa danh văn hóa lịch sử VN Hà Nội Giáo dục VN 2011 1455 1  
12/07/2012 0064 Phạm Đức Dương Bức tranh ngôn ngữ – văn hóa tộc người ở VN và ĐNÁ Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2007 382 1  
  0065 Cao Xuân Hạo Tiếng Việt – Văn Việt, người Việt tp.HCM Trẻ 2003 406 1  
  0066 Nhiều tác giả Ngữ pháp tiếng Việt – những vấn đề lý luận Hà Nội Khoa học xã hội     1 0
  0067 Phạm Côn Sơn Gia lễ xưa và nay Hà Nội Thanh niên 1999 288 1  
  0068 Nguyễn Hồng Truyện cười và giai thoại các nước Hà Nội văn hóa thông tin 2005 504 1  
  0069 Lý Toàn Thắng Ngôn ngữ học tri nhận Hà Nội Khoa học xã hội 2005 306 1  
  0070 Jeon Hye Kyung Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc – Trung Quốc – Việt Nam Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2004 202 1  
  0071 Jeon Hye Kyung Kim Ngao tân thoại Hà Nội ĐH Quốc gia HN     1 0
  0072 Jeon Hye Kyung Nghiên cứu so sánh Hàn Quốc – Việt Nam Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2005 194 1  
  0073 Nguyễn Văn Thịnh Khoa cử và văn chương khoa cử Việt Nam thời trung đại Hà Nội ĐH Quốc gia HN     1  
  0074 Nguyễn Kiên Trường Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam Hà Nội Khoa học xã hội 2005 305 1  
  0075 Nguyễn Đăng Sửu (chú giải) Tài liệu luyện thi IELTS 1 Hải Phòng Hải Phòng     1 0
  0076 Nguyễn Đăng Sửu (chú giải) Tài liệu luyện thi IELTS 2 Hải Phòng Hải Phòng     1 0
  0077 Nguyễn Đăng Sửu (chú giải) Tài liệu luyện thi IELTS 3 Hải Phòng Hải Phòng     1 0
  0078 Nguyễn Đăng Sửu (chú giải) Tài liệu luyện thi IELTS 4 Hải Phòng Hải Phòng     1 0
  0079 Adam Worcester Building skill for the TOEFL -iBT – Beginning tp.HCM Trẻ     1  
  0080 Leo Jones Let’s Talk 1 (Nghe nói) Hải Phòng Hải Phòng 2009 175 1  
  0081 Leo Jones Let’s Talk 2 (Nghe nói) Hải Phòng Hải Phòng 2009 179 1  
  0082 Xuân Bá (biên dịch) Listen Carefully Hà Nội Giao thông vận tải     1 0
  0083 Lê Tôn Hiền A handbook of English writing tp.HCM Trẻ     1 0
  0084 Trịnh Quang Dũng Văn minh Trà Việt Hà Nội Phụ nữ 2012 427 1  
  0085 Đỗ Thị Hảo (cb) Chợ Hà Nội xưa và nay Hà Nội Phụ nữ     1 0
  0086 Ngọc Hà Những câu hỏi vì sao: phong tục tập quán các nước Thanh Hóa Hồng Đức 2012 263 1  
  0087 Lý Tùng Hiếu Ngôn ngữ văn hóa vùng đất Sài Gòn và Nam bộ tp.HCM Tổng hợp 2012 163 1  
  0088 Lê Thị Thanh Hòa Nhà nước phong kiến Việt Nam với việc sử dung các đại khoa học vị Tiến sĩ Hà Nội Khoa học xã hội 2011 576 1  
  0089 Đỗ Thị Hảo (cb) Ẩm thực Thăng Long Hà Nội Hà Nội Phụ nữ 2010 427 1  
  0090 Bùi Đẹp (bs) Di sản Thế giới Việt Nam (tập 1) tp.HCM Trẻ 2012 280 1  
  0091 Bùi Đẹp (bs) Di sản Thế giới Việt Nam (tập 2) tp.HCM Trẻ 2012 264 1  
  0092 Bùi Thị Hải Yến Tài nguyên du lịch Hà Nội Giáo dục 2009 399 1  
  0093 Phạm Anh Trang Hỏi đáp về trang phục truyền thống Việt Nam Hà Nội Thời đại 2010 196 1  
  0094 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học Hà Nội Khoa học kỹ thuật 1996 193 1  
  0095 Lương Văn Kế Nhập môn Khu vực học Hà Nội ĐH Quốc gia HN     1 0
  0096,97, Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần I – Tập 1 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 1998 (2001) 420 2 -1
  0098,99 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần I – Tập 2 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 1998 (2001) 482 2 -1
  0100,101 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần I – Tập 3 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 1998 (2001) 680 2 -1
  0102,103 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần I – Tập 4 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 1998 (2001) 474 2 -1
  0104 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần II – Tập 1 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2002(2007) 797 1  
  0105 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần II – Tập 2 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2002(2007) 775 1  
  0106 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần II – Tập 3 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2002(2007) 663 1  
  0107,108 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần III – Tập 1 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2010 663 2 -1
  0109 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần III – Tập 2 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2010 774 1  
  0110 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần III – Tập 3 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2010 644 1  
  0111 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần III – Tập 4 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2010 692 1  
  0112 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần III – Tập 5 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2010 726 1  
  0113 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần III – Tập 6 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2010 688 1  
  0114 Nhiều tác giả Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần III – Tập 7 Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng 2010 580 1  
  0115,0116 Nhiều tác giả Cộng đồng các dân tộc Việt Nam Hà Nội Tài liệu photo đóng bìa cứng   304 2 -1
10/09/2013 0117,118 G.E. Coedes Cổ sử các quốc gia Ấn độ hóa ở Viễn Đông (Dịch) Hà Nội Thế giới 2011 446 2 -1
  0119,120 Choi Byng Wook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng Hà Nội Thế giới 2011 332 2 -1
  0121,122,123 C.B. Maybon Những người châu Âu ở nước An Nam Hà Nội Thế giới 2011 256 3 -2
  0124,125,126 Jean Baptistc Tavernier Tập du ký mới và kỳ thú về vương quốc Đàng Ngoai Hà Nội Thế giới 2011 105 3 -2
  0127,128 William Dampiver Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688 Hà Nội Thế giới 2011 127 2 -1
  0129,130 T.Barrow Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 1792 – 1793 Hà Nội Thế giới 2011 127 2 -1
  0131,132,133 Chu Đại Quan Chân Lạp phong thổ ký Hà Nội Thế giới 2011 113 3 -2
  0134 Trần Quang Đức Ngàn năm áo mũ Hà Nội Nhã Nam và Thế giới 2013 397 1 0
  0135 Charles Darwin Nguồn gốc các loài (dịch) tp.HCM Tri Thức 2013 495 1 0
  0136 Baird T.Spalding Hành trình về với các chân sư phương Đông tp.HCM Tổng hợp 2012 552 1 0
  0137 Kikuchi Seiichi Nghiên cứu đô thị cổ Hội An từ quan điểm Khảo cổ học lịch sử Hà Nội Thế giới 2010 324 1 0
  0138 Nguyễn Thừa Hỷ Văn hóa Việt Nam truyền thống một góc nhìn Hà Nội Thông tin và truyền thông 2012 599 1 0
  0139 Hoàng Tâm Xuyên Mười tôn giáo lớn trên Thế giới Hà Nội Chính trị Quốc gia 2012 642 1 0
  0140 Dương Phú Hiệp Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người VN Hà Nội Chính trị Quốc gia 2012 331 1 0
  0141 Phan Ngọc Bản sắc Văn hóa Việt Nam Hà Nội Văn học 2006 458 1 0
  0142 Phan Kế Bính Việt Nam phong tục Hà Nội Văn học 2011 343 1 0
  0143 Vũ Ngọc Khánh Chùa cổ Việt Nam Hà Nội Thanh niên 2011 542 1 0
  0144,0145 Phạm Quang Minh Tìm hiểu thể chế chính trị Thế giới Hà Nội Chính trị Hành chính 2010 163 2 0
  0146 Trần Thị Hạnh Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sĩ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX Hà Nội Chính trị Quốc gia 2012 323 1 0
  0147 Cơ lốt  Bu-ranh Bắc kỳ xưa (dich) Hà Nội Thời đại 2011 327 1  
  0148 Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa duyên hải Nam Trung Bộ Hà Nội Thông tin và truyền thông 2013 210 1 0
  0149 Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa xứ Nghệ Hà Nội Thông tin và truyền thông 2013 267 1 0
  0150 Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa xứ Đông Hà Nội Thông tin và truyền thông 2013 199 1 0
  0151 Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa xứ Quảng Hà Nội Thông tin và truyền thông 2013 274 1 0
  0152 Lê Văn Quán LỊch sử tư tưởng chính trị xã hội Việt Nam thời kỳ Lê Nguyễn Hà Nội Chính trị Quốc gia 2013 428 1 0
  0153 Ngô Đức Thịnh Lên Đồng hành trình của Thần linh và Thân phận Hà Nội Thế giới 2010 252 1 0
  0154 Michael Beaud Nghệ thuật viết luận văn Hà Nội Tri Thức 2013 260 1 0
  0155 Lương Ninh Vương quốc Phù Nam Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2009 317 1 0
  0156 Yoshiharu Tsuboi Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa Hà Nội Tri Thức 2011 417 1 0
  0157 Trần Chiêu Anh Nho học Đài Loan khởi nguồn phát triển và chuyển hóa Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2011 372 1 0
  0158 Hoàng Tuấn Kiệt Nho học Đông Á – Biên chứng của kinh điển và luận giải Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2012 266 1 0
  0159 Nguyễn Kim Sơn Kinh điển Nho gia tại Việt Nam Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2012 353 1 0
  0160 Nhiều tác giả Hai mươi năm khoa Xã hội học thành tựu và thách thức Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2011 460 1 0
  0161 Minh Châu và DSC Bí sử triều Nguyễn Thanh Hóa Thanh Hóa 2013 376 1  
  0162 Tôn Thất Bình Đời sống trong Tử Cấm Thành Đà Nẵng Đà Nẵng 2012 143 1  
  0163 Giáng Ngọc Huế – Thiên nhiên, kiến trúc và con người Huế đĩa CD 2013 CD 1  
  0164 Nguyễn Thị Thu Hương Báo chí các nước ASEAN Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2013 201 1  
  0165 Khoa Văn học Tiếp nhận văn học nghệ thuật Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2013 746 1  
  0166 David Stafford-Clark Freud đã thực sự nói gì Hà Nội Thế giới (phô tô) 1998 281 1  
  0167 Nhiều tác giả Lịch sử nhà Nguyễn một cách tiếp cận mới Hà Nội ĐH Sư phạm HN-Tràng An 2011 719 1  
  0168 Lucien Lesvy-Bruhl Kinh nghiệm thần bí và các biểu tượng ở người nguyên thủy Hà Nội Thế giới (phô tô) 2008 368 1  
  0169 Tạ Chí Đại Trường Người lính thuộc địa Nam Kỳ Hà Nội Nhã Nam và Tri thức 2011 385 1  
  0170 Nguyễn Mạnh Dũng Việt Nam trong quá khứ Hà Nội Chính trị Quốc gia 2013 445 1  
13/11/2013 0171,0172 Lê Quý Đôn Kiều Văn tiểu lục Tập 1 Hà Nội Trẻ-Hồng Bàng 2013 344 2  
  0173,174 Lê Quý Đôn Kiều Văn tiểu lục Tập 2 Hà Nội Trẻ-Hồng Bàng 2013 315 2  
  0175 E.Adamson Hoebel Nhân chủng học – Khoa học về con người tp.HCM Tổng hợp 2007 701 1  
  0176 Tạ Chí Đại Trường Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 – 1802 Hà Nội Nhã Nam và Tri thức 2013 471 1  
  0177 Trịnh Văn Thảo Ba thế hệ Trí thức người Việt Hà Nội Thế giới 2013 457 1  
  0178 Thái Văn Chải Nghiên cứu chữ viết cổ Hà Nội Khoa học xã hội 2009 355 1  
21/11/2013 0179 Phạm Đức Dương Lich sử văn hóa Đông Nam Á Hà Nội văn hóa thông tin 2013 1555 1  
  0180,181,182 Phan Khoang Việt sử xứ Đàng Trong Hà Nội Văn học 2001 555 3  
  0183,184,185 Alexander De Rhodes Hành trình và truyền giáo tp.HCM UBĐK Công giáo tp.HCM 1994 290 3  
  0186,187,188 Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 1 Hà Nội Giáo dục 1902 389 3  
  0189,190,191 Phan Huy Lê Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 2 Hà Nội Giáo dục 1963 250 3  
  0192,193,194 Nhiều tác giả Mấy vấn đề bản sắc văn hóa-xã hội (kỷ yếu HTKH) Hà Nội Thế giới 2011 491 3  
  0195,196,197 Nhiều tác giả Văn hóa Ốc Eo – Vương quốc Phù Nam (kỷ yếu HTKH) Hà Nội Thế giới 2008 418 3  
  0198,199,200 D.G.E Hall Lịch sử Đông Nam Á Hà Nội Chính trị Quốc gia 1997 1293 3  
10/09/2014 0201,202,203 Nguyễn Vinh Phúc Lịch sử Thăng Long Hà Nội Hà Nội Thời đại 2010 478 3  
  0204,205,206 Trần Mạnh Thường Việt Nam văn hóa và giáo dục Hà Nội văn hóa thông tin 2010 487 3  
  0207,208,209 Đào Duy Anh Việt Nam văn hóa sử cương Hà Nội Hồng Đức 2013 390 3 -1
  0210,211,212 Hoài Thanh – Hoài Trân Thi nhân Việt Nam Hà Nội Thời đại 2011 415 3  
  0213,214,215 Nguyễn Tuân Vang bóng một thời Hà Nội Văn học 2013 302 3  
  0216,217,218 Lý Khắc Cung-Thanh Hào Hà Nội văn hóa và phong tục Hà Nội Hồng Đức 2014 427 3  
  0219 Ted Honderich Hành trình cùng triết học Hà Nội văn hóa thông tin 2006 1197 1  
  0220,221 Vũ Kiêm Ninh (st) Cổng làng Hà Nội xưa và nay Hà Nội văn hóa thông tin 2007 311 2 -1
  0223,224 Gail M.Tersday… Truy tìm triết học Hà Nội văn hóa thông tin 2001 749 2 -1
  0225,226 William F. Lawhead Hành trình khám phá thế giới triết học Phương Tây Hà Nội Từ điển Bách Khoa 2012 542 2  
  0227,228 Stanley Rosen Triết học nhân sinh Hà Nội lao dộng 2006 490 2  
  0229,230 Samuel Enoch Stumpf Lich sử triết học và các luận đề Hà Nội lao dộng 2007 652 2  
  0231 Triệu Hâm San Theo dong văn minh nhân loại Hà Nội văn hóa thông tin 2005 755 1  
  0232 Edward Monall Burns… Các nền văn minh Thế giới-lịch sử và văn hóa Hà Nội văn hóa thông tin 2008 1430 1  
  0233 E.Adamson Hoebel Nhân chủng học – Khoa học về con người tp.HCM Tổng hợp 2007 722 1 trùng
  0234,235 Nguyễn Hồng Trang… Nguồn gốc tên gọi các nước trên Thế giới Hà Nội văn hóa thông tin 2008 386 2  
  0236 Hanawalt, David Herlihy… Lịch sử văn minh phương Tây Hà Nội văn hóa thông tin 2004 1284 1  
  0237 Hồ Sĩ Giàng Họ Hồ trong cộng đồng dân tộc Việt Nam            
  0238 Edward Monall Burns… Văn minh phương tây (lịch sử và văn hóa) Hà Nội Từ điển Bách Khoa 2008 951 1  
  0239 Lorrain Glennon Minh họa thế kỷ 20-lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 – 2000 tp.HCM Tổng hợp 2006 1259 1  
  0240,241,242 Nguyễn Thị Ngọc Trai Trò chuyện với Nguyễn Tuân Hà Nội Hội nhà văn 2012 178 3  
  0243,244,245 Nhiều tác giả Chuyện thời bao cấp tập 1 Hà Nội Thông tấn 2013 272 3  
  0246,247,248 Nhiều tác giả Chuyện thời bao cấp tập 2 Hà Nội Thông tấn 2013 211 3  
  0249,250 Nguyễn Tuệ Chân (bd) Lịch sử Phật giáo Hà Nội Tôn giáo 2011 384 2  
  0251,252,253 Nguyễn Vinh Phúc Hà Nội – nhân vật văn hóa Hà Nội Thời đại 2010 551 3  
  0254,255,256 B.S. Naipaul Bước vào thế giới Hồi giáo Hà Nội Thời đại 2010 639 3  
  0257,258,259 Selina Hastings Câu chuyện kinh thánh – những bài học về lòng yêu thương Hà Nội Tôn giáo 2009 374 2  
  0260,261,262 Lewis M.Hopfe, Mark Woodward Các tôn giáo trên Thế giới Hà Nội Thời đại 2011 599 3  
  0263,264 Amoldn J.Toynbee Nghiên cứu lịch sử nhân loại Hà Nội văn hóa thông tin 2008 573 2  
  0265,266 John H.Hayes Nhập môn kinh thánh Hà Nội Tôn giáo 2008 627 2  
  0267,268 W.Scott Morton/C.M.Lewis Lịch sử và văn hóa Trung Quốc tp.HCM Tổng hợp 2008 403 2  
  0269,270,271 Joseph E.Stight& Shahid Nhìn lại sự thần kỳ của các nước Đông Á Hà Nội Từ điển Bách Khoa 2009 669 3  
  0272 Lương Văn Kế Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hòa            
  0273,274 TS. Trác Tân Bình Lý giải tôn giáo Hà Nội Hà Nội 2007 626 2  
  0275,276,277 Gs Vũ Ngọc Khánh Gia đình gia phong trong văn hóa Việt Hà Nội Hà Nội 2012 395 3 -1
  0278 Lương Văn Kế Văn hóa châu Âu: Lịch sử – Thành tựu – hệ giá trị            
    John Renard Tri thức tôn giáo Hà Nội Tôn giáo 2005 569 3 -1
    Dương Quảng Hàm Việt Nam văn học sử yếu tp.HCM Trẻ 2005 688 3  
    David & Michiko Young Nghệ thuật kiến trúc Nhật Bản Hà Nội Mỹ thuật 2007 221 3  
    Nguyễn Trần Bạt Văn hóa và con người Hà Nội Hội nhà văn 2011 270 3  
    Nguyễn Trần Bạt Đối thoại vơi tương lai (tập 1) Hà Nội Hội nhà văn 2011 623 1  
    Nguyễn Trần Bạt Đối thoại vơi tương lai (tập 2) Hà Nội Hội nhà văn 2011 679 1  
    ThS. Đặng Văn Hường (ch.b) Tìm hiểu một số phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc vùng Nam Trung Bộ Hà Nội Quân đội nhân dân 2014 255 3  
    ThS. Đặng Văn Hường (ch.b) Tìm hiểu một số phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long Hà Nội Quân đội nhân dân 2014 271 3  
    ThS. Đặng Văn Hường (ch.b) Tìm hiểu một số phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc vùng Tây Nguyên Hà Nội Quân đội nhân dân 2014 259 3  
    Nhiều tác giả Trên những chặng đường đất nước – Tây Nam Bộ Hà Nội Thanh niên 2013 359 3  
    Nhiều tác giả Trên những chặng đường đất nước – Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Hà Nội Thanh niên 2013 352 3  
    Nhiều tác giả Trên những chặng đường đất nước – Đông Nam Bộ Hà Nội Thanh niên 2013 403 3  
    John Kleinen Làng Việt đối diện tương lai hồi sinh quá khứ Hà Nội lao động 2013 352 2  
    Kim Dung – Huyền Anh Kinh đô Việt Nam xưa và nay Hà Nội Khoa học xã hội 2013 307 3  
    Nguyễn Từ Chi Văn hóa tộc người Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 640 1  
    GS. Trần Quốc Vượng Văn hóa Việt Nam Hà Nội Thời đại 2013 743 1  
    PGS.TS Lê Thị Bừng Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay Hà Nội Thanh niên 2013 210 3  
    Thanh Liêm Tinh hoa văn hóa cổ đại Hà Nội Thanh niên 2013 467 3  
    Nguyễn Bích Hằng Nhà ở theo phong tục dân gian Hà Nội văn hóa thông tin 2013 200 3  
    Đăng Trường Hoài Thu Trang phục truyền thống của các dân tộc VN Hà Nội văn hóa thông tin 2013 312 3  
    Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung 54 vị Hoàng hậu Việt Nam Hà Nội Quân đội nhân dân 2012 319 3  
    GS. Vũ Ngọc Khánh Chữ nhẫn bí quyết văn hóa gia đình Hà Nội Thời đại 2012 411 3  
    Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh Đạo lập thân Hà Nội Thời đại 2013 547 3  
    Nhật Nam Sĩ tử Việt Nam đời xưa Hà Nội Lao động 2013 224 3  
    Hoàng Khôi Truyền thuyết về những người mở cõi Hà Nội Hà Nội 2013 232 3  
    Nhiều tác giả Một số gương mặt canh tân Việt Nam Hà Nội Quân đội nhân dân 2012 158 3  
    Đăng Trường Hoài Thu Lễ tục vòng đời một số nhóm người khu vực Nam Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 330 4  
    Nguyễn Văn Chử (b.s), Stuart Brown, Diane Collinson Tinh hoa văn hóa nhân loại Hà Nội văn hóa thông tin 2013 607 1  
    Robert Wilkinson, Phan Quang Định (b.d) 100 triết gia tiêu biểu thế kỷ XX Hà Nội Lao động 2010 479 3  
    Julian Holland Sự thật về những người nổi tiếng Hà Nội văn hóa thông tin 2011 487 3  
    PGS.TS Nguyễn Hồng Dương Tôn giáo trong văn hóa Việt Hà Nội văn hóa thông tin 2013 366 3  
    PGS.TS Nguyễn Hồng Dương Công giáo trong văn hóa Việt Hà Nội văn hóa thông tin 2013 347 3 -1
    Gerd Deley Từ điển tục ngữ Thế giới Hà Nội Lao động 2005 523 3 -1
    Đăng Trường (b.s) Đô thị thương cảng phố Hiến Hà Nội văn hóa thông tin 2013 235 3  
    Đăng Trường (b.s) Đô thị thương cảng Hội An Hà Nội văn hóa thông tin 2013 215 3  
    Thao Nguyễn (tuyển chọn) Truyện Kiều sức sống bất tử của một tác phẩm bất hủ Hà Nội văn hóa thông tin 2013 351 3  
    Thao Nguyễn (tuyển chọn) Thơ Mới lãng mạn-cuộc cách mạng trong thi ca Hà Nội văn hóa thông tin 2013 355 3  
    Thao Nguyễn (tuyển chọn) Đến với những bài thơ hay. Những tác phẩm đã được khẳng định trên thi đàn Hà Nội văn hóa thông tin 2013 356 3  
    Thao Nguyễn (tuyển chọn) Khải Hưng nhà tiểu thuyết có biệt tài trong công Hà Nội văn hóa thông tin 2013 352 3  
    Thao Nguyễn (tuyển chọn) Nguyễn Minh Châu, một giọng văn nhiều trắc ẩn Hà Nội văn hóa thông tin 2013 356 3  
23/10/2014   Chu Quang Trứ Sáng giá chùa xưa – mỹ thuật Phật giáo Hà Nội Mỹ thuật 2012 427 3  
    Tiêu Hà Minh Đi tìm điển tích thành ngữ Hà Nội Thông tấn 2010 536 3 -1
    PGS.TS Chu Quang Trứ Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật Hà Nội Mỹ thuật 2013 880 2  
    TS. Hồ Bá Thâm Văn hóa đương đại ở Nam Bộ Hà Nội văn hóa thông tin 2013 300 3  
    Thomas L.Friedman Thế giới phẳng – tóm lược lịch sử Thế giới thế kỷ 21 tp.HCM Trẻ 2013 820 1  
    Đinh Gia Khánh Địa chí văn hóa dân gian Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội Hà Nội Hà Nội 2008 650 2  
    Nguyễn Quang Lập Chuyện nhà quê Hà Nội Hội nhà văn 2013 238 3  
    Lê Huyên Nghề sơn cổ truyền Việt Nam Hà Nội Mỹ thuật 2003 250 3  
    Nguyễn Trần Bạt Cội nguồn cảm hứng Hà Nội Hội nhà văn 2011 512 2  
    Nguyễn Trần Bạt Cải cách và sự phát triển Hà Nội Hội nhà văn 2011 456 3  
    Nguyễn Trần Bạt Vượt qua những giới hạn (quyển 1) Hà Nội Hội nhà văn 2013 872 1  
    Nguyễn Trần Bạt Vượt qua những giới hạn (quyển 2) Hà Nội Hội nhà văn 2013 736 1  
    Hà Nguyễn, Phùng Nguyên 500 câu hỏi – đáp lịch sử văn hóa Việt Nam Hà Nội Thông tấn 2013 468 3 trùng
    Hà Nguyễn, Phùng Nguyên 501 câu hỏi – đáp lịch sử văn hóa Thế giới Hà Nội Thông tấn 2013 460 3  
    Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh Văn hóa Thế giới – Văn hóa phương Đông Hà Nội Lao động xã hội 2013 359 3  
    PGS.TS Nguyễn Thị Chiến Mấy suy nghĩ về văn hóa từ truyền thống đến đương đại Hà Nội lao dộng 2013 219 3  
    Nhiều tác giả Văn hóa Việt Nam hỏi và đáp Hà Nội văn hóa thông tin 2013 291 3  
    Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh Đạo lý người xưa Hà Nội Thời đại 2013 248 3  
    Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh Đạo cấm kỵ Hà Nội Thời đại 2013 360 3  
    Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh Đạo tiến thủ Hà Nội Thời đại 2013 256 3  
    Phan Ngọc Bản sắc Văn hóa Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 496 1 trùng
    Đặng Việt Thủy Di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 350 3  
    PGS. Nguyễn Duy Hinh Người Chăm xưa và nay Hà Nội văn hóa thông tin 2013 443 3  
    Phan Ngọc Nền văn hóa mới của Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 471 2  
    GS.TS Hoàng Nam Đặc trưng văn hóa truyền thống 54 dân tộc Việt Nam Hà Nội Khoa học xã hội 2013 732 2  
    Nhiều tác giả Văn hóa một số vùng miền ở Việt Nam Hà Nội Thời đại 2013 531 2  
    Chu Quang Trứ, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Thái Lai Lược sử mỹ thuật và mỹ thuật học Hà Nội Giáo dục 1998 277 3  
    Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng Mỹ thuật của người Việt – tư liệu và bình luận Hà Nội Mỹ thuật Hà Nội 1989 303 3 photo
    Trịnh Quang Vũ Lược sử mỹ thuật VN (thời kỳ cổ đại và phong kiến) Hà Nội văn hóa thông tin 2002 318 3 photo
    Nguyễn Trọng Tân Hoa đất (tập bút ký) Hà Nội Hội nhà văn 2014 299 1 tặng
    Nguyễn Trọng Tân Truyện ngắn chọn lọc Hà Nội Hội nhà văn 2014 300 1 tặng
    D.G.E Hall Lịch sử Đông Nam Á (sách tham khảo) Hà Nội Chính trị Quốc gia 1997 1294 3 photo
    Phan Khoang Việt sử xứ Đàng Trong 1558 – 1777 (cuộc Nam tiến của dân tộc VN) Hà Nội Văn học 2001 556 3 photo
    Hội Khoa học Lịch sử VN Văn hóa Ốc Eo – Vương quốc Phù Nam (kỷ yếu HTKH) Hà Nội Thế giới 2008 419 3 photo
    Nguyễn Thị Nguyệt Khảo sát và so sánh một số type truyện & motif truyện kể dân gian Việt Nam – Nhật Bản Hà Nội ĐH Quốc gia HN 2010 341 1  
    Nguyễn Thị Nguyệt Khảo sát một số kiểu truyện tiêu biểu về các nhân vật “Tứ bất tử” trong truyện kể dân gian VN Hà Nội ĐH Quốc gia HN   162 1  
    Thiều Chửu Giải thích truyện Quan âm thị Kính Hà Nội văn hóa thông tin 2003 111 1  
01/08/2015   Nguyễn Thương Dung Dịch thuật: Những tri thức cần thiết Hà Nội Tri Thức 2014 1041 2  
    Nhiều tác giả Bách Khoa tri thức quốc phòng toàn dân Hà Nội Chính trị Quốc gia 2003 1808 2  
    GS. Lê Trọng Khánh Phát hiện hệ thống chữ Việt cổ thuộc loại hình Khoa đẩu Hà Nội Từ điển Bách Khoa 2010 128 3  
    Đăng Trường Hoài Thu Lễ tục vòng đời một số nhóm người khu vực Nam Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 332 3 trùng
    Mai Ngọc Chúc – Hoàng Khôi Phụ nữ VN trong lịch sử dân tộc Hà Nội Thanh niên 2014 388 2  
    Phan Hà – Đăng Thanh Tìm trong sử Việt – Sĩ tử VN đời xưa Hà Nội Lao động 2013 224 3  
    PGS. Nguyễn Duy Hinh Văn minh Lạc Việt Hà Nội văn hóa thông tin 2013 448 2  
    PGS. Nguyễn Duy Hinh Tháp cổ Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 288 2  
    PGS. Nguyễn Duy Hinh Văn minh Đại Việt Hà Nội văn hóa thông tin 2013 652 2  
    GS.TS Phạm Đức Dương Từ văn hóa đến văn hóa học Hà Nội văn hóa thông tin 2013 660 2  
    GS.TS Phạm Đức Dương Văn hóa học dẫn luận Hà Nội văn hóa thông tin 2013 360 2  
    Nhiều tác giả Văn hóa một số vùng miền VN Hà Nội Thời đại 2013 532 2  
    Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh Tìm hiểu văn hóa phương Đông Hà Nội văn hóa thông tin 2013 412 2  
    TS. Hồ Bá Thâm Văn hóa đương đại ở Nam Bộ Hà Nội văn hóa thông tin 2013 300 2  
    Trần Ngọc Bình Đời sống văn hóa các dân tộc VN Hà Nội Thanh niên 2014 328 2  
    Bùi Xuân Mỹ Đám cưới người Việt xưa và nay Hà Nội văn hóa thông tin 2014 312 2  
    Nguyễn Bích Ngọc Nhà Lý trong văn hóa VN Hà Nội Thanh niên 2009 271 3  
    Nguyễn Bích Ngọc Hai Bà Trưng trong văn hóa VN Hà Nội Thanh niên 2009 308 3  
    Đăng Trường Hoài Thu Trang phục truyền thống của các dân tộc VN Hà Nội văn hóa thông tin 2013 312 2 trùng
    Đặng Việt Thủy Di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam Hà Nội văn hóa thông tin 2013 351 2 trùng
    GS.TS Phạm Đức Dương Biển với người Việt cổ Hà Nội văn hóa thông tin 2014 304 2  
    Nguyễn Bích Hằng Nhà ở theo phong tục dân gian Hà Nội văn hóa thông tin 2013 200 2 trùng
    PGS.TS Nguyễn Thị Chiến Mấy suy nghĩ về văn hóa từ truyền thống đến đương đại Hà Nội Lao động 2013 220 2 trùng
    Chu Quang Trứ Mỹ thuật Lý Trần mỹ thuật Phật giáo Hà Nội Mỹ thuật 2012 616 2  
    Bernard Lown, Evgunei Chazov Hòa bình niềm mơ ước của nhân loại Hà Nội Từ điển Bách Khoa 2007 600 2  
    Howard Caygill Từ điển Triết học Tây Phương – Từ điển Triết học Kant Hà Nội Tri Thức 2013 680 2  
    Văn Tạo Sử học với hiện thực xã hội và cải cách đổi mới Hà Nội Khoa học xã hội 2008 396 3  
    Phan Huy Kha Lịch sử và sự ngộ nhận Hà Nội Từ điển Bách Khoa 2008 392 3  
    Nhật Nam Những trận quyết chiến chiến lược trên các dòng sông trong lịch sử VN Hà Nội Khoa học xã hội 2014 144 2  
    Huỳnh Công Bá Định chế hành chính và quân sự triều Nguyễn (1802 – 1885) Huế Thuận Hóa 2014 556 2  
    Archimedes L.A.Patti Why Vietnam – Tại sao Việt Nam Đà Nẵng Đà Nẵng 2008 868 2  
    Nguyễn Vũ Tuấn Lễ hội ở Mỹ Hà Nội văn hóa thông tin 2012 240 2  
    Trần Ngọc Bình Người Giao chỉ có quan hệ như thế nào với tổ tiên chúng ta ngày nay Hà Nội văn hóa thông tin 2013 128 1  
    Hoàng Khôi Truyền thuyết về những người mở cõi Hà Nội Hà Nội 2013 232 1 trùng
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 1 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 183 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 2 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 258 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 3 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 175 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 4 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 266 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 5 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 258 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 6 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 167 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 7 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 191 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 8 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 211 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 9 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 188 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 10 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 325 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 11 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 194 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 12 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 207 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 13 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 195 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 14 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 156 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 15 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 256 1  
    Vũ Thanh Sơn Nhân vật lịch sử VN cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 quyển 16 Hà Nội Quân đội nhân dân 2013 232 1  
    Nguyễn Du Truyện Kiều thơ và tràn Hà Nội Văn học 2010 231 1  
    Tản Đà – Lưu Trọng Lư Truyện Kiều trong văn hóa VN Hà Nội Thanh niên 2013 307 1  
    Vũ Ngọc Khánh Truyện Kiều trong văn hóa VN Hà Nội Thanh niên 2013 355 1  
    Phan Ngọc Truyện Kiều trong văn hóa VN Hà Nội Thanh niên 2013 376 1  
    Các tác giả nước ngoài Truyện Kiều trong văn hóa VN Hà Nội Thanh niên 2013 223 1  
    Nguyễn Khắc Viện Truyện Kiều trong văn hóa VN Hà Nội Thanh niên 2013 343 1  
    Đào Duy Anh Truyện Kiều trong văn hóa VN Hà Nội Phụ nữ 2013 239 1  
    Hoàng Minh Tường Gia phả của đất Hà Nội Văn học 2013 611 2  
    Đinh Gia Khánh Điển cố văn học Hà Nội Hội nhà văn 2012 507 2  
    Trần Thiện Lục Gió Tuy Hòa Hà Nội Hội nhà văn 2012 495 2  
    Nguyễn Tiến Hóa Địa tầng đứt gãy Hà Nội Hội nhà văn 2013 251 3  
    Võ Văn Trực Những gương mặt văn chương hiện đại Hà Nội Thanh niên 2008 291 3  
    Lý Khắc Cung Chuyện chợ Giời Hà Nội Lao động 2012 159 3  
    Khúc Hà Linh Học giả Nguyễn Văn Vĩnh: chuyện nghiệp – chuyện đời Hà Nội Thanh niên 2013 202 3  
    Gia Dũng Tràng An một thuở (thơ chọn lọc 1010 -2010) Hà Nội Văn học 2009 749 2  
    Ganet Dailey Giông tố Thảo nguyên Hà Nội Văn học 2008 497 2  
    Nghiêm Ca Linh Kim Lăng thập tam hoa Hà Nội Văn học 2012 269 2  
    Đỗ Ngọc Yên Mạt vận Hà Nội Thời đại 2011 415 2  
    Tạ Hồng Gần mặt cách lòng Hà Nội Lao động 2011 391 2  
    Lý Dực Văn Những kẻ lang thang Hà Nội Phụ nữ 2010 478 2  
    Lê Thanh Kỳ Nắng vỡ Hà Nội Văn học 2013 249 2  
    Đinh Gia Khánh Điển cố văn học Hà Nội Văn học 2012 508 1 trùng
    Vũ Ngọc Khánh Nhân vật thần kỳ các dân tộc thiểu số VN Hà Nội Thanh niên 2014 279 1  
    Ngô Văn Doanh Truyện cổ Đông Nam Á – Truyện cổ Campuchia Hà Nội văn hóa thông tin 2014 272 1  
    Ngô Văn Doanh Truyện cổ Đông Nam Á – Truyện cổ Lào Hà Nội văn hóa thông tin 2014 144 1  
    Ngô Văn Doanh Truyện cổ Đông Nam Á – Truyện cổ Myanmar Hà Nội văn hóa thông tin 2014 95 1  
    Ngô Văn Doanh Truyện cổ Đông Nam Á – Truyện cổ Philippin Hà Nội văn hóa thông tin 2014 344 1  
    Ngô Văn Doanh Truyện cổ Đông Nam Á – Truyện cổ Thái Lan Hà Nội văn hóa thông tin 2014 256 1  
    Ngô Văn Doanh Truyện cổ Đông Nam Á – Truyện cổ Malaysia Hà Nội văn hóa thông tin 2014 144 1  
    Ngô Văn Doanh Truyện cổ Đông Nam Á – Truyện cổ Indonesia Hà Nội văn hóa thông tin 2014 175 1  
    Đinh Xuân Dũng (cb) Văn học nghệ thuật VN hôm nay (mấy vấn đề trong sự phát triển) Hà Nội   2013 344 2  
25/12/2015   PGS. Lê Trung Vũ Văn hóa dân tộc ít người   VHTT     3  
    Nguyễn Duy Hinh Dịch học văn hóa cổ truyền   VHTT     2  
    Vũ Ngọc Khánh (cb) Làng văn hóa cổ truyền Việt Nam   Văn học     3  
    Trần Ngọc Bình bs Đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam   Thanh Niên     3  
    Đặng Trường Hoài Thu Trang phục truyền thống của các dân tộc   VHTT     2  
    Bùi Xuân Đính Các tộc người ở Việt Nam   Thời Đại     2  
    Thái Vũ bs Bách khoa phong tục lạ Việt Nam   VHTT     2  
    Bùi Xuân Mỹ bs Đám cưới người Việt xưa và nay   VHTT     2  
    Nguyễn Thu Ái, Kim Hanh Lễ nghi thường thức- Lễ nghi thường thức   Thanh Niên     2  
    Nguyễn Thu Ái, Kim Hanh Lễ nghi thường thức- Lễ nghi gia đình   Thanh Niên     2  
    Nguyễn Thu Ái, Kim Hanh Lễ nghi thường thức- Lễ nghi giao tiếp   Thanh Niên     2  
    Nguyễn Thu Ái, Kim Hanh Lễ nghi thường thức- Lễ nghi Thăm hỏi   Thanh Niên     2  
    Nguyễn Thu Ái, Kim Hanh Lễ nghi thường thức- Lễ nghi công sở   Thanh Niên     2  
    Nguyễn Thu Ái, Kim Hanh Lễ nghi thường thức- Lễ nghi thương mại   Thanh Niên     2  
    Nguyễn Thu Ái, Kim Hanh Lễ nghi thường thức- Lễ nghi ẩm thực   Thanh Niên     2  
    Phan Trọng Báu Giáo dục Việt Nam thời cận đại   KHXH     2  
    Ngô Đức Thịnh cb Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng   KHXH     3  
    Nhiều tác giả Tìm hiểu văn hóa người Nhật Bản- Hàn Quốc   VHTT     2  
    Lê Thái Dũng bs Tóm lược niên biểu lịch sử Việt Nam   Lao động     3  
    Lâm Giang Lịch sử thư tịch Việt Nam   KHXH     3  
    Lê Nguyễn Nhà Nguyễn và những vấn đề lịch sử   CAND     3  
    Trần Ngọc Bình bs Trịnh Nguyễn phân tranh chia cắt 2 miền đất nước   CAND     2  
    Nhiều tác giả Tìm hiểu địa danh lịch sử Việt Nam   QDND     2  
    Nhiều tác giả Điện biên phủ qua tư liệu lịch sử báo chí         2  
    Trần Trọng Kim Việt Nam sử lược   Văn học     3  
    Nhiều tác giả Chùa Việt Nam   Thế giới     2  
    Jean Chevalier – Alain Gheerbrant Từ điển biểu tượng văn hóa   Đà Nẵng     3  
    Philippe Papin, Olivier Tessier Làng ở vùng châu thổ sông hồng   TTKHXHVNV     2  
    Vương Công Đức Tràng bảng LS văn hóa   Trí Thức     2  
    Nhiều tác giả Minh triết giá trị văn hóa phục hưng   Trí Thức     2  
    PGS.TS Thành Duy Văn hóa lãnh đạo triết lý phát triển bền vững   VHTT     2  
    Nhiều tác giả Trường ca văn hóa giáo dục gia đình quốc đạo   VH – NT     2  
    Nhất Thanh Phong tục Việt Nam đất lề quê thói   Nhã Nam     3  
    Nhóm trí thức Việt Những nền văn hóa trên lãnh thổ VN   Lao động     3  
    Đinh Hồng Hải Những biểu tượng đặc trưng trong VH T1   Thế giới     3  
    Đinh Hồng Hải Những biểu tượng đặc trưng trong VH T2   Thế giới     3  
    Nguyễn Văn Trung Tìm hiểu con người vùng đất mới   Trẻ     3  
    Nhiều tác giả Người việt phẩm chất thói hư tật xấu   Trẻ     2  
    Nhiều tác giả Đại cương văn hóa Việt Nam   KTQD     3  
    Ban tuyên giáo TW Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước   CTQG     2  
    Phan Cẩm Thượng Văn minh vật chất người việt   Trí thức     3  
    TS.Nguyễn Nhã Bản sắc ẩm thực Việt Nam   Thông tấn     2  
    Carol Smith, Roddy Smith Lịch sử thiên chúa giáo   Thời đại     2  
    Nhiều tác giả Truyện ngắn hay 2015   Văn học     3  
    Nhiều tác giả Truyện ngắn hay 2014   Văn học     3  
    Nhiều tác giả 100 triết gia tiêu biểu   Lao động     2  
    William F.Lawhead Hành trinh khám phá triết học phương tây   TĐBK     2  
     Eldon D.Enger Tìm hiểu môi trường   LĐXH     1  
    Kay Slocum Văn minh trung cổ   TDBK     2  
    Jawaharla Nehru Hồi ký Neru   TDBK     2  
    David M.Rohl Nguồn gốc văn minh nhân loại   LĐXH     3  
    Lê Thanh Bình – Vũ Trọng Lâm Truyền thống giao lưu văn hóa   TTTT     3  
    Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa xứ Đông   TTTT     2  
    Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa xứ Nghệ   TTTT     2  
    Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa xứ Quảng   TTTT     2  
    Hà Nguyễn Tiểu vùng văn hóa duyên Hải Nam Trung Bộ   TTTT     2  
    Nguyễn Thừa Hỷ Văn hóa Việt Nam Truyền thống một góc nhìn   TTTT     2  
    Dương Văn Sáu Hệ thông di tích nho học Việt Nam   TTTT     2  
    Nguyễn Hải Tản mạn văn hóa Mường – Hòa Bình   TTTT     2  
    Nguyễn Xuân Hòa Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long – Hà Nội 1000 năm   TTTT     2  
    GS. Phong Lê Định vị văn chương việt   TTTT     2  
    Trương Minh Dục Chủ quyền quốc gia VN tại 2 quần đảo Hoàng sa, Trường Sa   TTTT     2  
    Phan Cẩm Thượng Văn minh vật chất người việt   Trí Thức     3  
    Lộc Phương Thủy Xã hội học văn học   ĐHQG     2  
    Phạm Xuân Nam Sự đa dạng văn hóa và đối diện   KHXH     3  
    Nguyễn Đức Tồn Đặc trưng văn hóa dân tộc của ngôn ngữ   TDBK     3  
    Robert M.Emerson Viết các ghi chép điền dã dân tộc   TTTT     2  
    Triệu Thế Việt Giáo trình du lịch văn hóa   Giáo dục     2  
    Bùi Thị Hải Yến Du lịch cộng đồng   Giáo dục     2  
    Knus S.Larsen Tâm lý học xuyên văn hóa   ĐHQG     2  
    Phạm Văn Quyết Phương pháp nghiên cứu xã hội học   ĐHQG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay1,720
  • Tháng hiện tại38,119
  • Tổng lượt truy cập786,327
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây